Brykietowanie odpadów drzewnych.

Odpady drzewne z produkcji tartacznej i stolarskiej, obecnie możemy w prosty i wydajny sposób przerabiać na ekologiczny i wydajny materiał opałowy. Będzie to brykiet z trocin, a proces, w jakim powstaje to po prostu brykietowanie trocin, wiórów i zrębków drzewnych. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o wiele bardzo ważnych i istotnych dla bezpieczeństwa brykietowania kwestiach. Przede wszystkim o tym, aby przeznaczone do brykietowania wióry, ścinki, zrębki i trociny, nie były zbyt wilgotne, bowiem będzie to negatywnie wpływać na trwałość brykietu oraz na jego wartość opałową. Trzeba będzie także odpowiednio przygotować całą niezbędną infrastrukturę produkcyjną, czyli pomieszczenia do produkcji oraz do magazynowania brykietu drzewnego z trocin.

Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

Jak już powiedzieliśmy, ważną kwestią w przypadku brykietowania będzie przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do składowania brykietu, materiału wsadowego oraz pomieszczeń produkcyjnych. Muszą one spełniać odpowiednie warunki i wytyczne, aby brykietowanie mogło odbywać się w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie tego, aby pomieszczenia te były suche i prawidłowo wentylowane, dzięki czemu zabezpieczymy się przed negatywnym wpływem wilgoci na proces produkcji brykietu. Chodzi tutaj o to, iż podczas brykietowania, trociny poddawane są prasowaniu pod wysokim ciśnieniem, gdzie wydziela się z nich naturalna żywica. Jest ona tutaj swoistym lepiszczem do brykietów, a co za tym idzie powinna być jak najbardziej czysta. Nadmierna ilość wody pochodzącej z wilgoci będzie negatywnie się przekładać na jakość formowania brykietów. Będzie po prostu osłabiać klejenie ich w jedną kostkę, co następnie przekłada się będzie negatywnie na kwestie magazynowania oraz spalania brykietów drzewnych.

Spalanie brykietu

Niezależnie od tego, czy brykiet spalać będziemy w piecach kominkowych czy też w dużych kotłach CO, koniecznością jest zadbanie o to, aby był on jak najbardziej suchy. Nadmierny poziom wilgoci, w tym przypadku przekraczający 10%, będzie przekładać się na wyraźne obniżenie wartości opałowej brykietu. Jest to wynikiem tego, iż w pierwszej kolejności energia cieplna powstająca wskutek spalania gazu drzewnego, będzie wykorzystywana do odparowania wilgoci z brykietu. tyle zaś energii ile zużyjemy na odparowanie wilgoci, trzeba będzie zużyć więcej do ogrzewania czynnika grzewczego w instalacji.

Kolejną kwestią związaną z wilgotnym brykietem będzie fakt, iż parująca w piecu kominkowym czy też w kotle CO wilgoć, będzie osiadając na ściankach prowadzić do korodowania ich stalowych elementów.

Możemy więc powiedzieć, iż nadmierny poziom wilgotności brykietu drzewnego będzie negatywnie wpływać zarówno na koszty ogrzewania naszych domów, jak i na żywotność kotłów CO oraz pieców kominkowych. Dlatego też, należy zadbać o to, aby był to brykiet jak najbardziej przesuszony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *