Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych czynników wywierających silny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych w warsztatach, będzie rzecz jasna czystość wewnętrznej atmosfery. Im więcej zanieczyszczeń lotnych będzie pojawiać się wewnątrz pomieszczeń, tym mniejszy komfort pracy będzie panować w warsztacie, a co więcej, zanieczyszczenia te, będą także negatywnie wpływać na jakość realizowanych prac. Dlatego też, przede wszystkim w przypadku warsztatów lakierniczych, należy zadbać o to, aby w jak największym zakresie oczyścić wewnętrzna atmosferę a jednocześnie nie dopuścić do wydostania się na zewnątrz chemicznych zanieczyszczeń lotnych, będących skutkiem ubocznym procesu lakierniczego.

Odpowiednia wentylacja.

Pierwszy i najważniejszym krokiem w celu osiągnięcia czystej atmosfery wewnętrznej i zatrzymaniu wewnętrznych zanieczyszczeń przed ich wydostaniem się do otoczenia, jest instalacja systemu wentylacji. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany zespół nawiewno wywiewny, będzie w stanie realizować tego typu zadania, przy pomocy odpowiednich filtrów wewnętrznych. Filtry rzecz jasna należy dobrać w zależności od tego, jakiego rodzaju zanieczyszczenia maja być przechwytywane, tak więc na wejściu do warsztatu będziemy mieli filtry przechwytujące pył i kurz, na wyjściu z kolei będą to filtry przechwytujące przede wszystkim lotne zanieczyszczenia chemiczne. Oczywiście jest to pierwszy i najważniejszy krok mający na celu oczyszczenie wewnętrznej atmosfery roboczej w warsztatach lakierniczych, niemniej jednak nie zagwarantuje on nam pełnego przechwycenia wszystkich zanieczyszczeń, wobec czego też, trzeba będzie poszukać także innych, dodatkowych rozwiązań, które podniosą poziom jakościowy filtracji, aby praca była jak najbardziej komfortowa a jej efekty stały na wysokim poziomie jakościowym.

Dodatkowa filtracja wewnętrzna.

Aby poprawić poziom przechwytywania zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, powinniśmy zastosować dodatkowe filtry sufitowe, naścienne oraz podłogowe. Tego typu filtry służą do przechwytywania swobodnie poruszających się zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczenia. Chodzi tutaj o to, aby wszystkie unoszące się zanieczyszczenia, zarówno te chemiczne, jak i unoszące się w raz z nimi drobiny pyłu i kurzu, zostały przechwycone przez filtry sufitowe, naścienne i podłogowe, oraz związane w ich wnętrzu celem przekazania ich do utylizacji. Pozostałe zanieczyszczenia, które nie będą osiadać na filtrach trafią na system wentylacji, gdzie zostaną ostatecznie przechwycone. Dzięki temu poprawiamy o kolejne kilkadziesiąt procent jakość powietrza wewnątrz warsztatu lakierniczego, oraz zapewniamy odprowadzanie na zewnątrz powietrza bez lotnych zanieczyszczeń chemicznych, z co z punktu widzenia ekologii jest bardzo istotną kwestią, której należy poświęcić odpowiednią ilość naszej uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *