Jak zdobyć licencję detektywa?

Kto w Polsce może zostać licencjonowanym detektywem?

Samo pojęcie detektywa zostało uznane za zawód w naszym kraju dopiero w roku 2001, a już po obaleniu komunizmu, w naszym kraju pojawiły się biura i usługi detektywistyczne.

Ale aby zostać detektywem trzeba spełnić naprawdę sporo kryteriów.

Po pierwsze taka osoba musi posiadać polskie obywatelstwo (ze względu na przynależność do UE może to być również obywatel Unii), bądź obywatel kraju, który wchodzi w skład EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Również taka osoba musi mieć skończone co najmniej 21 lat, posiadać minimum średnie wykształcenie, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

To tylko początkowe kryteria, jakie należy spełnić, aby móc starać się o licencję detektywa. Jeśli jeszcze nadal czujesz, że chcesz działać jako detektyw, przed Tobą kolejne kryteria. Nie może się przeciwko Tobie toczyć żadne postępowanie o przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe. Do tego celu wystarczy jednak pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o licencję. Należy również dostać zaświadczenie o niekaralności, dzięki czemu można stwierdzić, że nie byliśmy skazani prawomocnym wyrokiem.

Jeśli osoba ubiegająca się pracowała w służbach państwowych musi również dostarczyć świadectwo pracy z ostatnich 5 lat, co pozwoli stwierdzić, że taka osoba nie została zwolniona dyscyplinarnie. Na sam koniec musi jeszcze posiadać pozytywna opinię z wywiadu środowiskowego. Taki wywiad przeprowadzany jest przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Oczywiście do całego stosu dokumentów należy również dołączyć jeszcze jeden. To zaświadczenie od lekarza określające naszą zdolność fizyczną i psychiczną.

Po spełnieniu tych formalności, oraz pozytywnym ich zweryfikowaniu musi jeszcze zdać odpowiedni egzamin, który pozwoli nam uzyskać stosowną licencję.

Zakres tematyczny tego egzaminu obejmuje:

  • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej;
  • organizację i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa;
  • ochronę danych osobowych;
  • ochronę informacji niejawnych;
  • prawo cywilne;
  • prawo karne;
  • kryminalistykę;
  • kryminologię.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu możemy cieszyć się uzyskaniem licencji prywatnego detektywa. Wtedy też możemy otworzyć swoje biuro detektywistyczne i oferować usługi detektywistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *