Lokaty rentierskie czyli inwestycja dla zamożnych

Wśród produktów oszczędnościowych kierowanych przez banki do swoich klientów, spotkać można także oferty dla najzamożniejszych. Mowa tu o lokacie rentierskiej, która wymaga od deponenta dość dużego wkładu finansowego i oferuje także nieco inne, w stosunku do typowych form oszczędzania mechanizmy naliczania zysków. Klient zakładając lokatę rentierską nie otrzymuje zwrotu depozytu wraz z odsetkami na koniec okresu trwania umowy, tylko naliczone zyski są mu zwracane w regularnych odstępach czasu aż do chwili zakończenia okresu umownego. Działa to mniej więcej tak, jakby bank pożyczał od klienta pewną sumę pieniędzy i zwracał ją w ratach wraz z odsetkami.

Między lokatą rentierską a zwykłymi produktami terminowymi można dostrzec podobieństwo, mianowicie oba typy produktów oszczędnościowych zakładane są na określony czas z tym, że oferty rentierskie zawierane są zawsze długoterminowo, a okres ich trwania waha się najczęściej między 12 a 36 miesięcy. To co odróżnia lokaty rentierskie od zwykłych poza innym mechanizmem naliczania zysków, to niższe oprocentowanie i brak kapitalizacji odsetek, które zamiast tego przelewane są cyklicznie na konto właściciela. Okresy wypłat z reguły występują co miesiąc, trzy miesiące, lub co pół roku, jednak jest to sprawa indywidualna i ustalana w umowie między bankiem a klientem. Przeszkodą w uzyskaniu dostępu do tego typu ofert mogą być dość wysokie progi minimalnych depozytów, co czyni je produktami jedynie dla majętnych.

W kwestii oprocentowania, lokata rentierska nie stanowi zbytniej konkurencji dla typowych lokat terminowych, gdyż jest ono dość nisko oprocentowana, a dodatkowo przy braku kapitalizacji odsetek może nie dla pewnej grupy klientów nie stanowić atrakcyjnego sposobu na zysk. Jedynie bardzo wysoki wkład początkowy pozwoli zarobić na bardzo niskich stopach procentowych, lecz przy tego typu depozytach warto podjąć negocjacje z bankiem w celu uzyskania korzystniejszych wartości oprocentowania lokaty.

Perspektywa stałej miesięcznej pensji wypłacanej przez bank jest niewątpliwie kusząca, jednak należy uprzednio posiadać wystarczająco pokaźne środki, by w ogóle być w stanie sprostać wymogom stawianym przez bank. Przewaga tego typu produktów nad zwykłymi kontami oszczędnościowymi i lokatami terminowymi jest taka, że nie ma podstaw obawiać się obniżenia oprocentowania w czasie trwania umowy, nie ma także żadnych ograniczeń względem złożonego depozytu. Klient w dowolnym momencie trwania lokaty ma do swoich pieniędzy pełen dostęp, może dowolne sumy wypłacać i dopłacać i tylko od niego zależy od jakiej kwoty będą naliczane kolejne odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *