Obniżanie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu igłofiltrów.

W toku realizacji prac ziemnych w branży budowlanej, bardzo często można będzie zetknąć się z sytuacją, w której koniecznością jest przeprowadzenie obniżenia poziomu wody gruntowej, która utrudnia realizację jakichkolwiek prac. W tym celu wykorzystywane będą instalacje igłofiltrowe, wykazujące w realizacji tego typu zadań zdecydowanie najwyższy poziom efektywności. Warto jednak tutaj dość dobrze orientować się w zakresie działania instalacji i w podstawach związanych z wykorzystywaniem tej technologii, co pozwoli skutecznie obsługiwać instalację, czy też w pierwszej kolejności, prawidłowo ją zamontować na miejscu realizacji robót.

Zasada działania instalacji igłofiltrowych.

W pierwszej kolejności warto sobie nieco bardziej przybliżyć zasadę działania instalacji igłofiltrowych, bowiem jej zrozumienie będzie bardzo ważne w kwestii prawidłowego jej montażu. Instalacja igłofiltrowa jest swego rodzaju zaporą, przez którą nie może się przedostawać woda, toteż realizując na przykład wykopy pod linie wodociągowe czy też kanalizacyjne, ściany igłofiltrów powinny być zlokalizowane po obydwu stronach wykopu. Napływająca woda gruntowa będzie odbierana przez perforowane końcówki robocze igłofiltrów zamontowane w glebie, gdzie pod wpływem podciśnienia wytwarzanego przez agregat pompowy, będzie ona odsysana i przepompowywana na bezpieczną odległość. Oczywiście kwestią najważniejszą będzie tutaj prawidłowy montaż instalacji, aby wszystkie igłofiltry były w dobrze dobranym miejscu i mogły pełnić swoje funkcje. Poświęcimy więc temu zagadnieniu kolejny akapit, który powinien nieco bardziej rozjaśnić kwestię prawidłowego montażu instalacji igłofiltrowej, co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej.

Instalacja igłofiltrowa składa się z trzech podstawowych elementów, a będą to:

  • Agregat pompowy – realizujący zadanie wytworzenia podciśnienia w instalacji.
  • Kolektory ssawne – poprzez które z igłofiltrów zasysana jest woda gruntowa do agregatu.
  • Igłofiltry – elementy robocze montowane w gruncie, których zadaniem jest przechwytywanie napływającej wody gruntowej.

Kwestią kluczową dla prawidłowości działania systemu jest poprawny montaż samych igłofiltrów, oraz odpowiedniego doboru ich ilości w stosunku do zastosowanego na danym odcinku agregatu pompowego.

Igłofiltry powinny być montowane na głębokości około pół metra większej niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych, oraz w odstępie około pół metra od siebie (w przypadku mniejszej intensywności napływu wody gruntowej, odległość ta może być większa). Istnienie także możliwość wykonania systemów piętrowych, pozwalających nam na prowadzenie robót na większych głębokościach. Systemy standardowe umożliwiają nam prowadzenie robót na głębokości do około 4m, co dla większości zastosowań jest wartością w pełni wystarczającą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *