Obowiązkowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego

Przełom roku to dla rolników szczególny czas. Muszą oni w miarę sprawnie i szybko wybrać sobie albo nowa ubezpieczalnię, albo przedłużyć obecnie wykupione polisy ubezpieczenia rolniczego. W szczególności dotyczy się to tych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa o łącznej powierzchni upraw rolnych przekraczających jeden hektar i odprowadzający podatek rolny przynajmniej w części. Będą oni bowiem podlegać pod przepisy Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Nakłada ona na nich obowiązki związane z wykupieniem odpowiednich polis ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia należy posiadać?

Warto sobie w pierwszej kolejności powiedzieć, jakie ubezpieczenia należy tutaj posiadać. Otóż w tym szczególnym przypadku, rolnicy podlegający pod przepisy wspomnianej ustawy powinni posiadać dwa rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego – jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód na rzecz osób trzecich w toku prowadzenia prac rolniczych.
  • Ubezpieczenie obejmujące budynki rolne – Stanowi podstawowe zabezpieczenie na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych, czy też wynikających z działania warunków atmosferycznych. Tak więc w tym przypadku będzie to zabezpieczenie w razie pożaru, powodzi, osunięcia ziemi, gradobicia, wichury, a także na wypadek upadku samolotów na teren zabudowań rolnych.

Mamy tutaj więc dwa obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników podlegających pod zapisy wspomnianej ustawy. Niemniej jednak nie są to jedyne obowiązkowe ubezpieczenia, jakie nakładane są na rolników w naszym kraju. Dodatkowo trzeba liczyć się z koniecznością wykupienia:

  • ubezpieczenia OC pojazdów rolnych – jest to standardowe ubezpieczenie OC, dokładnie takie samo jak w przypadku zwykłych pojazdów samochodowych. W końcu pojazdy rolnicze także poruszają się po drogach publicznych, a więc są narażone na udział w zdarzeniach z ich udziałem.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – to ubezpieczenie dotyczy jednak tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W tym przypadku będą oni obowiązani do wykupienia ubezpieczenia dla co najmniej 50% powierzchni swoich upraw.

Pozostałe kwestie związane z ubezpieczeniami rolnymi.

Warto sobie tutaj jeszcze podkreślić kilka kwestii. Przede wszystkim, z punktu widzenia pozostałych rolników, istotne jest to, iż mogą oni także wykupić wszystkie ubezpieczenia. Obowiązkowo jednak powinni wykupić OC pojazdów rolnych, jeśli takowe posiadają, oraz ubezpieczenie upraw, jeśli korzystają z dopłat bezpośrednich. Bardzo ważne jest także to, iż każdy z rolników dowolnie może sobie wybrać ubezpieczalnię, a więc ma możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb. Ubezpieczalnie mają różnorodne oferty w tym zakresie, tak samo jak rolnicy mają inne potrzeby. W końcu każdy z nich prowadzi nieco inne gospodarstwo w innym ternie i na różne zagrożenia narażony jest w różnym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *