Odwadnianie terenów podmokłych z zastosowaniem igłofiltrów.

Wśród wielu różnorodnych technologii odwadniania, w przypadku prowadzenia prac w terenie podmokłym, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, o największym poziomie efektywności, będzie odwadnianie przy pomocy igłofiltrów. Tutaj będziemy mieć do czynienia specjalny zestaw igłofiltrowy, składający się z samych igłofiltrów, oraz kolektorów ssących i agregatu pompowego. W zależności od typu igłofiltrów, ich średnicy, dany agregat będzie w stanie obsłużyć tylko pewną ich ilość, niemniej jednak możliwe jest przygotowywanie dłuższych ciągów kolektorów ssawnych z większa ilością obsługujących je agregatów. Można także tworzyć instalacje piętrowe, pozwalające nam na osuszanie terenu na większej głębokości. Zobaczmy zatem jak działa ta technologia, aby mieć podstawową przynajmniej w tym zakresie wiedzę.

Zestaw igłofiltrowy.

Przede wszystkim warto sobie tutaj przybliżyć konstrukcję całego zestawu igłofiltrowego, oraz zrozumieć ideę jego działania, aby mieć podstawową wiedzę, niezbędną do zrozumienia działania zestawów igłofiltrów, przydatną w przypadku ich użytkowania. Otóż każdy zestaw igłofiltrowy będzie się składać z trzech głównych elementów:

  • igłofiltry – czyli specjalne rury PCV, długości około 8 metrów, z jednej strony zakończone perforowaniem, a z drugiej podłączane do kolektora ssawnego. Ich zadaniem jest odsysanie z gleby wody gruntowej i przekazywanie jej dalej poprzez właśnie kolektory ssawne.
  • Kolektory ssawne – podłączone do nich są wszystkie igłofiltry danej instalacji. Ich zadaniem jest zasysanie wody z igłofiltrów, i jej transport w kierunku agregatu pompowego. Cały proces odbywa się poprzez silne podciśnienie wytworzone poprzez agregat pompowy
  • Agregat pompowy – ostatni element każdego zestawu, odpowiadający za wytworzenie podciśnienia w instalacji, niezbędnego do prawidłowego zasysania wody gruntowej przez igłofiltry i jej transport poprzez kolektory ssawne.

Widzimy więc, iż odwodnienie igłofiltrami wymagać będzie od nas posiadania trzech różnych elementów, przy czym każdy z nich w zasadzie jest tak samo istotny w całym procesie. Na każdym etapie musimy mieć zagwarantowany wysoki poziom szczelności instalacji, aby możliwe było pracowanie z odpowiednią wydajnością.

Technologia i jej zastosowanie.

Woda odessana z gruntu, zostaje przetransportowana do agregatu, gdzie druga pompa odpompowuje ją na bezpieczną dla prowadzonych prac odległość. W zasadzie na linii gdzie pracują igłofiltry w gruncie, tworzy się swego rodzaju lej wodny, który zapewnia, iż kopiąc w gruncie do pewnego poziomu, nie natrafimy na wody gruntowe, gdyż te będą odprowadzane, a wody głębsze, po prostu przejdą dołem. Tego typu instalacje wykonuje się nie tylko w terenie podmokłym, ale także w terenie wyjątkowo narażonym na podmywanie wykopów, jak chociażby brzegi rzek czy też jezior, przy których prowadzone muszą być prace budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *