Przemysłowe wykorzystanie klejów utwardzanych poprzez promieniowanie UV.

Kleje utwardzane promieniowaniem UV, znajdują swoje bardzo szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, gdzie zachodzi potrzeba bardzo precyzyjnego i solidnego łączenia ze sobą różnorodnych elementów. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, iż klejenie ze sobą różnorodnych elementów będzie przynosić konkretne efekty poprzez trwałe i solidne połączenie, przy niewielkich nakładach finansowych, oraz bardzo szybkim czasie utwardzenia spoiny. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej technologii, aby poznać wszystkie jej zalety i możliwości wykorzystania.

Klejenie w procesach technologicznych.

Przede wszystkich, technologia klejenia utwardzanego promieniowaniem UV, znajduje swoje zastosowanie na liniach produkcyjnych, gdzie poprzez odpowiednie urządzenia UV, możemy jednocześnie utwardzać wiele przygotowanych spoin. Pozwala nam na to długi okres żywotności klejów utwardzanych promieniowaniem UV, który w tym przypadku wynosi około godziny, w trakcie której możemy dowolnie manipulować klejonymi elementami, zapewniając sobie maksymalnie wysoki poziom precyzji ich ustawienia względem siebie. Samo utwardzanie poprzez napromieniowanie UV, zajmuje zwykle od 10 do 20 sekund a więc nie jest czasochłonne ani kosztowne. Promienniki UV nie zużywają zbyt dużo energii elektrycznej wobec czego możemy powiedzieć, iż jest to technologia sprawna, szybka i przystępna cenowo. Generalnie rzecz więc ujmując, możemy powiedzieć, iż łączenie ze sobą przedmiotów za pomocą klejów utwardzanych poprzez promieniowanie UV, jest jednym z lepszych rozwiązań w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, czy też nawet w niektórych zastosowaniach w motoryzacji.

Prawidłowy przebieg procesu klejenia.

Oczywiście, aby osiągnąć pożądane parametry spoiny klejowej trzeba będzie spełnić odpowiednie warunki. Przede wszystkim, najważniejsze jest prawidłowe przygotowanie powierzchni klejonych, które w tym przypadku powinny być suche i odtłuszczone oraz pozbawione wszelkich nierówności. Spoina musi być równa w każdym miejscu, bowiem jakiekolwiek nierówności w jej grubości będą przekładać się na nierównomierne utwardzanie kleju. To zaś z kolei będzie przekładać się na powstające w trakcie utwardzania naprężenia, które przyczynią się do wstępnego osłabienia spoiny, co jest efektem jak najbardziej niepożądanym. Tak samo istotne będzie też więc to, aby promienniki UV do utwardzania klejów zastosowane w konkretnym przypadku, były w stanie objąć promieniowaniem całą powierzchnię spoiny równomiernie, gdyż w przeciwnym razie dojdzie także do nierównomiernego utwardzania, które jak już wiemy, jest niewłaściwe z punktu widzenia prawidłowego utwardzania i osiągania odpowiednich parametrów technicznych spoiny klejonej. Można więc powiedzieć, iż jest to technologia stawiająca nam pewne wymagania, aczkolwiek nie są one aż tak wygórowane w stosunku do ostatecznie osiąganych efektów, toteż jak najbardziej jest technologią godną zastosowania w wielu przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *