Realizacja prac odwodnieniowych.

Proces odwadniania może być realizowany na wiele sposobów, przy czym do najpopularniejszych, stosowanych rozwiązań będzie należeć odwadnianie przy pomocy igłofiltrów, oraz odwadnianie przy zastosowaniu pomp zatapialnych. Oczywiście każda z tych metod przeprowadzania odwadniania będzie wykorzystywana w nieco innych okolicznościach, o których powiemy sobie nieco niżej. Tutaj powiemy jeszcze tylko tyle, iż niezależnie od zastosowanej metody przeprowadzania odwadniania, koniecznością jest prawidłowe jej przeprowadzanie, oraz zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń względem wydajności i stabilności pracy w danym przypadku. W przeciwnym razie, nawet najlepsza metoda okaże się zawodna.

Odwadnianie pompami zatapialnymi.

Zastosowanie pomp zatapialnych do prac związanych z odwadnianiem będzie mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy trzeba szybko i skutecznie pozbyć się wody z danego zbiornika. Będą to na przykład wykopy ziemne, które zostały zalane nagłymi acz, bardzo intensywnymi opadami atmosferycznymi, co blokuje dalsze prowadzenie robót. W tym też pompy, najczęściej wykorzystywane będą odpowiednio dobrane do danego zadania pompy zanurzeniowe do odwadniania do sucha, które zapewnią nam możliwość skutecznego odpompowania wody z wykopów. Kwestią dość istotną będzie także prawidłowy dobór wydajności pomp, co jest szczególnie istotne na przykład w sytuacja odprowadzania z wykopów wody, pojawiającej się w nich wskutek uszkodzenia linii wodociągowej, gdzie woda będzie napływać stale. Trzeba będzie więc zastosować odpowiednią pompę o odpowiedniej wydajności, która zapewni nam odprowadzenie wody na tyle, aby możliwe było przeprowadzenie prac naprawczych na uszkodzonej sieci wodociągowej.

Odwadnianie przy pomocy igłofiltrów.

Osobnym zagadnieniem będzie tutaj przeprowadzania odwodnień metodą igłofiltrową. Jest to technologia odwadniania stosowana przede wszystkim w celu zapobiegania pojawianiu się wody gruntowej w wykopach budowlanych. Dookoła wykopów montowane w gruncie będą specjalne igłofiltry rurowe, które po podłączeniu do agregatu pompowego, wytwarzającego w instalacji podciśnienie, będą odsysać z gruntu napływającą w stronę wykopów ziemnych, wodę gruntową. Warto tutaj także powiedzieć, iż igłofiltry będą znajdywać swoje zastosowanie w przypadku realizacji prac na brzegach zbiorników wodnych, gdzie jakiekolwiek wykopy będą zagrożone zalaniem i wskutek tego, także zawaleniem.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, wybór odpowiedniej metody przeprowadzania odwadniania, będzie uzależniony od warunków jego przeprowadzania. W każdym z przypadków trzeba będzie dobrać inną metodę odwadniania, aby było ono przeprowadzone skutecznie i wydajnie, bowiem nie zawsze będziemy mieć do czynienia z takimi samymi warunkami prowadzenia odwadniania, a to będzie determinować wybór metody i narzędzi niezbędnych do skutecznego pozbycia się, utrudniającej realizację prac, wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *