Tag Archives: jakość w lakiernictwie

Czystość atmosfery w warsztacie lakierniczym.

Realizacja prac lakierniczych, wymaga przede wszystkim utrzymania wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej w warsztacie. Wynika to z faktu tego, iż wszelkie lotne zanieczyszczenia, mogą przedostawać się do strefy nakładania lakieru, a co za tym idzie, mieszać się z mgiełką lakierniczą. Skutkiem takiego mieszania będzie wyraźne obniżenie jakości oraz estetyki warstwy lakieru. Będzie on bardziej podatny na uszkodzenia, spękania i mniej odporny na działanie czynników atmosferycznych, chociażby takich jak silne nasłonecznienie. Dlatego też, aby osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac, koniecznością jest zastosowanie odpowiednie filtracji. Z jednej strony należy zadbać o to, aby w kanałach nawiewnych zawsze był czysty filtr kieszeniowy przechwytujący zanieczyszczenia zewnętrzne. Z drugiej zaś trzeba przeanalizować możliwość inwestycji w kabinę lakierniczą.

Jak osiągnąć dobry poziom jakości realizacji prac lakierniczych?

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie wymaga od przedsiębiorstw stałego inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przede wszystkim trzeba tutaj zadbać o odpowiednio dobry poziom oczyszczania powietrza wtłaczanego do wnętrza pomieszczeń warsztatowych. W tym celu należy zastosować odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy na każdym kanale wlotowym powietrza z systemu wentylacji. Dodatkowo warto wyposażyć się także w wewnętrzną kabinę lakierniczą, która zagwarantuje maksymalnie wysoki poziom czystości w przestrzeni roboczej. Warto więc pamiętać o wszystkich niezbędnych inwestycjach w tym zakresie, które pozwolą osiągnąć jak najwyższy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.