Zalety i wady lokaty bankowej

Na rynku usług bankowych jedną z najbardziej znanych propozycji inwestowania pieniędzy jest lokata bankowa. Lokata to umowa zawierana między bankiem, a klientem banku, w której znajduje się opis procesu przechowywania powierzonych bankowi środków finansowych oraz termin ich zwrotu wraz z nagromadzonymi odsetkami. Najpopularniejszy podział lokat bankowych to rozróżnienie ich na lokaty odnawialne, w których termin przechowywania zasobów finansowych przez bank może zostać przedłużony oraz lokaty nieodnawialne – nie przewidujące przedłużenia terminu zwrotu pieniędzy.

Podstawową zaletą wynikającą z założenia lokaty bankowej jest niski poziom kapitału początkowego. Nawet najlepsza lokata proponowana nam przez bank, nie wymaga wpłaty gigantycznych środków finansowych. Zazwyczaj, aby ulokować w ten sposób swoje oszczędności wystarczy kwota 1000 zł. Lokata bankowa nie wymaga od klienta banku biegłej znajomości branży finansowej. Korzystając z tej usługi finansowej nie musimy obawiać się braku wiedzy z zakresu chociażby ostatnich zmian stóp procentowych NBP, bo w przypadku lokat ze stałym oprocentowaniem zysk jest określony w momencie podpisywania umowy i nie ma prawa ulec zmianie. Ponadto zaletą lokaty jest możliwość skutecznego i bezpiecznego oszczędzania pieniędzy.

Lokata, jak każdy produkt bankowy, nie jest pozbawiona wad. Negatywnym aspektem korzystania z depozytów, jest obowiązek „zamrożenia” środków finansowych na okres zapisany w umowie. Taki układ jest bardzo korzystny dla banków, które utrzymują się właśnie dzięki wkładom finansowym swoich klientów. W zależności od warunków zapisanych w umowie, lokata rozwiązana przed terminem może wiązać się z utratą części odsetek. Jako wadę lokat bankowych uznać można również fakt, że zapewniają one stosunkowo niższe zyski niż na przykład fundusze inwestycyjne.

Jakim jednak kryterium należy się kierować, dokonując wyboru lokaty? Można to sprawdzić m.in. na stronie oprocentowanieofert.pl, ale przede wszystkim dla klienta ważne jest oprocentowanie, bo ono wpływa bezpośrednio na wysokość zysków z lokaty, a przecież zarobek na lokacie jest głównym motywem przechowywania w ten sposób pieniędzy. Jeśli już dokonamy wyboru właściwej lokaty bankowej, przed podpisaniem umowy z bankiem należy sprawdzić, jakie są warunki jej rozwiązania przed upływem terminu zwrotu środków finansowych, a także zapoznać się z możliwościami przedłużenia lokaty na dłuższy okres czasu.

W codziennym natłoku spraw często nie poświęcamy należytej uwagi temu, co naprawdę ważne. Obserwując reklamy telewizyjne na temat ofert bankowych, odnosimy niekiedy mylne wrażenie, że lokowanie pieniędzy jest proste i nie wymaga od nas poświęcania większej ilości czasu na zagłębianie się w szczegóły oprocentowania i dokładne wczytywanie się w ranking lokat. Ale rzeczywistość udowadnia, że takie myślenie jest błędne. Każda decyzja o złożeniu depozytu w banku, powinna być poprzedzona skrupulatną analizą zalet i wad poszczególnych produktów bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *