CZYM SĄ ŚCIEKI?

CZYM SĄ ŚCIEKI?

11 lutego 2023 Wyłączono przez Barbara

Ścieki można zdefiniować jako ścieki zawierające ścieki stałe i płynne, wydalane z domów (ścieki bytowe), obiektów handlowych i przemysłowych (ścieki przemysłowe). Może również zawierać wodę spływającą z ulic, pól uprawnych i innych źródeł, zwaną wodą burzową. Najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia słodkowodnych rzek, jezior i wód gruntowych są ścieki, przepływają do szamba.

Ścieki składają się zarówno z odpadów stałych, jak i płynnych, które mogą zawierać różne zanieczyszczenia, w tym toksyczne chemikalia, mikroorganizmy i składniki odżywcze, takie jak azot i fosfor z nawozów. Zawiera również organizmy chorobotwórcze lub chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy i pasożyty. Może to prowadzić do różnych problemów zdrowotnych u ludzi, jeśli nie jest odpowiednio leczone. Ścieki są zwykle zarządzane w kanałach miejskich lub miejskich, które zbierają, przechowują i oczyszczają ścieki przed wypuszczeniem ich z powrotem do środowiska.

Dwa podstawowe składniki ścieków to ścieki i osady ściekowe; ścieki to płynna frakcja ścieków, znana również jako ścieki. Składa się ze ścieków bytowych i przemysłowych oraz odpływów, które wpływają do kanalizacji. Ścieki składają się z płynnych i rozpuszczonych składników, które mogą obejmować chemikalia, składniki odżywcze i zawiesiny. Osady ściekowe to stała frakcja ścieków, zwana także osadami ściekowymi, obejmująca odpady stałe z gospodarstw domowych, instytucji i przemysłu, które są usuwane w procesie oczyszczania ścieków. Te ciała stałe zawierają metale śladowe, patogeny, składniki odżywcze oraz toksyczne związki organiczne i nieorganiczne.

Ścieki są oczyszczane w scentralizowanych i zdecentralizowanych (na miejscu) systemach oczyszczania ścieków, które usuwają zanieczyszczenia, takie jak zawieszone ciała stałe i materiały toksyczne, przed odprowadzeniem oczyszczonych ścieków z powrotem do środowiska. Procesy oczyszczania obejmują procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Ścieki to złożony i stale rosnący problem ze względu na fakt, że wzrost liczby ludności i industrializacja zwiększają ilość wytwarzanych ścieków. Nieodpowiednie warunki sanitarne i gospodarka ściekowa mogą prowadzić do poważnych skutków dla środowiska i zdrowia publicznego. Właściwe zarządzanie i oczyszczanie ścieków jest niezbędne do ochrony naszych zasobów wodnych i zdrowia.