Jak poprawić wydajność w gospodarstwie dzięki nowoczesnym technologiom?

Jak poprawić wydajność w gospodarstwie dzięki nowoczesnym technologiom?

31 stycznia 2023 Wyłączono przez Barbara
Rolnik może poprawić swoją wydajność i produktywność, postępując zgodnie z tymi wskazówkami i zdobyć odpowiedni sprzęt rolniczy, taki jak traktory, niwelatory terenu, wóz asenizacyjny, rozsiewacz nawozów, prasa do belowania, siewnik talerzowy, pług odkładnicowy, uprawa zerowa itp.

Około pięćdziesięciu sześćdziesiąt procent ludności Indii jest uzależnione od rolnictwa, jeśli chodzi o dochody, a także przyczynia się do ok. obecnie szesnaście procent PKB. Nawet dzisiaj głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców wsi w kraju jest rolnictwo. Jednak przygnębiające jest to, że rolnicy w Indiach wciąż nie są świadomi korzystania ze sprzętu rolniczego. Nadal nie mają wiedzy na temat nowych i udoskonalonych sposobów stosowanych w rolnictwie w celu zwiększenia ich efektywności w gospodarstwach rolnych.
Chociaż większość populacji jest uzależniona od rolnictwa, nasz naród nadal nie jest niezależny w produkcji wystarczającej ilości żywności, aby wyżywić ludzi. Każdego roku z różnych krajów rozwiniętych handluje się mnóstwem zboża, aby wyżywić ludność Indii. Istnieje kilka przyczyn tego zacofania rolnictwa w kraju. Niewielu jest tutaj wymienionych –

· Wiele upraw jest dotkniętych nieregularnością i niepewnością corocznych monsunów.
· Wraz z rosnącą populacją coraz więcej obszarów jest nabywanych i rozwijanych, jako że obszary miejskie pozostawiają niewiele przestrzeni pod uprawę.
· Wielu rolników w kraju nawet dzisiaj jest zależnych od pory deszczowej, jeśli chodzi o plony, z powodu niedostępności kanałów nawadniających.

Rozwiązaniem takich problemów w indyjskim rolnictwie jest modernizacja indyjskich gospodarstw. Producent maszyn rolniczych mówi, że przyjęcie nowych sposobów i maszyn rolniczych opartych na technologii pomoże rolnikom poprawić ich wydajność. Da im to możliwość złagodzenia wyzwań i przeszkód we wzroście upraw oraz poprawy produkcji w gospodarstwach.